Idejna skica

Osnovna oblika elementov in sestava projekta goKART SPTŠ je nastala kot rezultat metode »brainstorminga«, kjer smo na osnovi idej in predlogov narisali skico na papir. Velik poudarek smo dali možnosti izdelave, ergonomiji in estetiki.

3D-modeli

Pri samem modeliranju je bilo potrebno upoštevati tudi omejitve, kajti v nasprotnem primeru določenih komponent ne bi bilo mogoče izdelati s pomočjo razpoložljivih strojev in naprav.

Sestava projekta

Za računalniško modeliranje smo uporabljali razno CAD-programsko opremo (Creo Parametric), kot rezultat pa so nastali 3D-modeli posameznih elementov oziroma sklop celotnega projekta goKART SPTŠ.

Tehnična dokumentacija

Na osnovi 3D-modelov je bila pripravljena tehnična dokumentacija posameznih elementov projekta, ki je predstavljala osnovo za izdelavo tehnološke dokumentacije in pa izdelave. Tako v fazi konstruiranja nastane delavniška risba, na kateri morajo biti navedeni vsi geometrijski podatki, ki so potrebni za izdelavo izdelka.

Izdelava komponent

Izdelava posameznih komponent projekta je potekala v šolskih delavnicah, pri sponzorjih in donatorjih, ki so nam omogočili izvajanje storitev ter v domačih delavnicah. Uporabljali smo različne stroje in naprave za upogibanje, varjenje, rezanje in strojno obdelavo.

Projekt goKART SPTŠ

Z novim šolskim letom so se začele tudi nove šolske obveznosti. Pa vendar bo to leto za nas dijake 4. letnika poklica Strojni tehnik drugačno in posebno. Poleg rednih učnih obveznosti, smo si štirje dijaki zadali dodatni cilj, in sicer da za maturitetni izdelek izdelamo inovativno oblikovano in tehnično dovršeno vozilo goKART SPTŠ.

Sebi, profesorjem in stroki želimo dokazati, da znamo, zmoremo in želimo.

ABSTRAKTNI OPIS IDEJE

Pridobljeno znanje skozi 4 leta nam je dalo priložnost in možnost, da razvijemo svoj lastni izdelek – goKART SPTŠ. Za adrenalin, za športno vožnjo, a obogaten z našimi lastnimi idejami in kreativno izdelavo. Svojemu znanju in vizijam smo želeli dodati pečat. Preprosto želimo skozi izdelek pokazati svoje znanje in sposobnosti. Idejo za načrtovanje smo našli na stezah formule in kartinga. Le v srce avtomobila smo želeli globlje pogledati in mu dati moč, prepoznavnost in lep zunanji videz.

Glavni cilj tega projekta je izdelati športno štirikolesno vozilo, s čim manjšo končno maso. Razvijanje popolnoma povsem novega oziroma inovativnega izdelka je praktično nemogoče zaradi finančnih in časovnih okvirjev, pa tudi zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, zato bomo preučili različna vozila in iz njih naredili vozilo, ki bo odražalo njihove lastnosti, seveda pa bomo dodali svoje ideje.

Želja je tudi, da se čim manj delov kupi, čim več pa izdela, kar bo zagotovo dvignilo dodano vrednost projekta, bo pa tudi odlična priložnost za spoznavanje postopka konstruiranja in izdelave. Samo vozilo ne bo vzmeteno, bo pa opremljeno zadnjimi zavorami in nameščenim zelo zmogljivim motorjem.

Smo ekipa mladih bodočih strojnih tehnikov, ki smo zelo motivirani s polno volje do novega znanja in izkušenj.

Projektna skupina

Projektno skupino sestavljamo štirje dijaki razreda 4K1 s ciljem, da za maturitetni izdelek ustvarimo inovativno oblikovano in tehnično dovršeno vozilo goKART SPTŠ.

Načrtovanje in konstruiranje

Pri načrtovanju in konstruiranju smo upoštevali načela in postopek konstruiranja po metodi nemškega Združenja inženirjev, pri tem pa uporabljali tudi različno programsko opremo.

Izdelava

Izdelava komponent projekta je potekala v šolskih delavnicah, opravljenih storitev sponzorjev in donatorejev in seveda v domačih delavnicah.