Izdelava

Izdelava posameznih komponent projekta je potekala v šolskih delavnicah, pri sponzorjih in donatorjih, ki so nam omogočili izvajanje storitev ter v domačih delavnicah. Uporabljali smo različne stroje in naprave za upogibanje, varjenje, rezanje in strojno obdelavo. Za nekatere komponente, ki se bodo izdelovali na CNC-strojih, je bilo potrebno pripraviti tehnološko dokumentacijo. Sestavljajo jo: operacijski list, načrt rezanja, orodni list, skica pozicioniranja ter vpetja in CNC-program. Seveda pa smo upoštevali tudi predpise iz varstva pri delu.

Komponente, katerih izdelava je bila prezahtevna ali pa so ključnega pomeni z vidika varnosti vožnje in jih je bilo mogoče dobiti na tržišču, pa smo si priskrbeli pri dobaviteljih s pomočjo finančnih sredstev sponzorjev in donatorjev. 

Comments are closed